Wet Goed Verhuurderschap

Betreft: Kennisgeving in het kader van de Wet Goed Verhuurderschap


Geachte huurder,

Hierbij willen wij u informeren in het kader van de Wet Goed Verhuurderschap. Deze wet heeft tot doel de rechten en plichten van huurders en verhuurders te verduidelijken en de kwaliteit van huurwoningen te waarborgen.

Onderstaande informatie is niet nieuw maar het is wel belangrijk dat u op de hoogte bent: 

1. De verplichting van de huurder om de woon- of verblijfsruimte te gebruiken conform hetgeen is afgesproken in de huurovereenkomst en de mogelijke gevolgen indien de ruimte voor andere doeleinden wordt gebruikt. Voor meer details verwijzen wij u naar de betreffende artikelen in de Huurovereenkomst en artikel 1 van de bijbehorende Algemene Bepalingen.

2. De voorwaarden waarin de verhuurder de woon- of verblijfsruimte mag betreden gedurende de huurovereenkomst, waarbij toestemming van de huurder vereist is, tenzij er sprake is van een dringende noodsituatie, dringende werkzaamheden, renovatie, naburig erf, of bezichtiging voor verkoop of nieuwe verhuur. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de betreffende artikelen in de Huurovereenkomst en artikel 2 en 12 van de bijbehorende Algemene Bepalingen.

3. De verschillende soorten huurovereenkomsten, de huur- en huurprijsbescherming, de mogelijkheden tot jaarlijkse huurverhoging, en de wijze waarop de huurprijs op basis van het woningwaarderingsstelsel kan worden berekend. Voor een overzicht hiervan verwijzen wij u naar de website van Rijksoverheid.nl: "Welke verschillende soorten huurcontracten zijn er voor een woning?"

4. Uw mogelijkheid om ons te benaderen in geval van gebreken aan de woon- of verblijfsruimte, met uitzondering van kleine herstellingen die u zelf dient uit te voeren. Voor een overzicht van wat onder kleine herstellingen valt, kunt u terecht via de link onze website of de website van Rijksoverheid.nl: "Welke kosten zijn voor de huurder en welke voor de verhuurder?" 


5. Een overzicht van de onderwerpen waarvoor u zich kunt wenden tot de Huurcommissie of de kantonrechter. Voor meer informatie hierover kunt u kijken op de website van Rijksoverheid.nl: "Wanneer kan ik terecht bij de Huurcommissie en wanneer naar de kantonrechter?"

6. De hoogte van de van toepassing zijnde waarborgsom en de wijze waarop en de termijnen waarbinnen bij beëindiging van de huurovereenkomst de vordering van de huurder op de verhuurder ten aanzien van de waarborgsom wordt vastgesteld. Hoogte waarborgsom: 2 x de kale maandhuur. Zie artikel 10 van de Huurovereenkomst en artikel 21 van de bijbehorende Algemene Bepalingen. Als er geen gebreken of achterstanden zijn geconstateerd bij de eindoplevering wordt de waarborgsom binnen 14 dagen na oplevering terugbetaald.

7. Uw betalingsverplichting met betrekking tot de van toepassing zijnde servicekosten, waarover wij (indien van toepassing) jaarlijks een volledige kostenspecificatie aan u zullen verstrekken. Zie artikel 4 van de Huurovereenkomst en artikel 17 van de bijbehorende Algemene Bepalingen voor meer details.

8. Contactgegevens van Maashave Vastgoedbeheer B.V. waar u terecht kunt voor zaken met betrekking tot het gehuurde, zoals vragen over de afspraken in de huurovereenkomst, het melden van lekkages of overlast, en andere klachten. Voor contactgegevens verwijzen wij u naar artikel 9 van de Huurovereenkomst en de informatie op onze website.

9. De contactgegevens van het Gemeentelijk Meldpunt Rotterdam, zoals vermeld in artikel 4 van de Wet Goed Verhuurderschap, kunt u vinden via deze link: https://www.rotterdam.nl/wet-goed-verhuurderschap

Mocht u nog vragen hebben of verdere toelichting wensen, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Wij staan graag voor u klaar.

Met vriendelijke groet,

Maashave Vastgoedbeheer B.V.

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten